Διαζύγιο και διαχωρισμός των περιουσιακών.

Ο διαμοιρασμός της περιουσίας είναι μία πτυχή του διαζυγίου που απασχολεί το περισσότερο κόσμο.

Σε αυτό το Podcast εξετάζω με συνοπτικό τρόπο τις αρχές που ισχύουν.

Στη Κύπρο το θέμα των περιουσιακών διαφορών των συζύγων ρυθμίζεται με τον περί Ρύθμισης των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμος του 1991 (Ν.232/91).

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 4