Ποια είναι τα δικαιώματα του μετόχου μίας εταιρείας;

Σε αυτό το podcast αναφέρομαι στα βασικά δικαιώματα του μετόχου μίας ιδιωτικής εταιρείας. 

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 3