Τα έκτακτα μέτρα, το Σύνταγμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στο Podcast με το συνάδελφο Αχιλλέα Δημητριάδη συζητάμε τις νομικές προεκτάσεις των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης.

Ο Αχιλλέας Δημητριάδης είχε έντονη άποψη σε σχέση με τη απόφαση να μην γίνονται δεκτοί στη Δημοκρατία , πολίτες που δεν κατείχαν το γνωστό πιστοποιητικό. Θεωρεί την εν λόγω προυπόθεση που τέθηκε ότι παραβιάζει το άρθρο 14 του Συντάγματος. Στο Podcast αναλύει τη θέση για αυτό το θέμα σε έκταση.

Επίσης κάνουμε αναφορά στην εμβέλεια του άρθρου 183 του Συντάγματος και την περίπτωση που κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Τέλος συζητάμε το θέμα της Αμμοχώστου και τη πρόταση του συναδέλφου για την ανάγκη οι ιδιοκτήτες γης της περίκλειστης κατεχόμενης  πόλης να προσφύγουν στην επιτροπή αποζημιώσεων στα κατεχόμενα.

Το Podcast μεταδόθηκε αρχικά σε Facebook live στις 23/03/2020 στις 17.00.

……………………………………………………
LEGALMATTERS.ONLINE
…………………………………………………….
WATCH:
LegalMatters YouTube Videos FREE:
Youtube: www.youtube.com/legalmatters
Web: www.legalmatters.online
Subscribe on our YouTube Channel:

LISTEN:
Podbean: https://legalmatters.podbean.com/
iTunes: https://podcasts.apple.com/cy/podcast/legalmatters/id1462172164

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 6