Νίκη Ξενοφώντος. Το 5AMLD. Κύριες αλλαγές και υποχρεώσεις.

Η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με τη 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (2018/843), κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, έχει επιφέρει δραστικές αλλαγές, τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και στις υποχρεώσεις των δικηγόρων, λογιστών και γενικά των παρόχων. Τις σημαντικές αλλαγές και τις νέες υποχρεώσεις μας παρουσιάζει η συνάδελφος Νίκη Ξενοφώντος σε ένα webinar – Podcast την Τετάρτη 07/04/2021 στις 18.00.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 70