Το σύστημα εκλογής Αρχιεπισκόπου στη Κύπρο. Δρ. Αχιλλέας Αιμιλιανίδης.

Με το συνάδελφο Καθηγητή Δρ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη συζητάμε το Κανονικό Δίκαιο Εκλογής Επισκόπων στην Κύπρο με αφορμή τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές. Πέμπτη 15/10/2022, στις 18.00.

More from this show

Subscribe

Episode 135