Η ώρα της Eπιτροπής Aλήθειας. Αχιλλέας Δημητριάδης, S4, E32.

Ως υποψήφιος στις Pροεδρικές 2023, ο Αχιλλέας Δημητριάδης εισηγήθηκε τη σύσταση Επιτροπής Αλήθειας. Μεταξύ του 1ου και του 2ου γύρου των εκλογών,  οι τότε υποψήφιοι Χριστοδουλίδης και Μαυρογιάννης ενστερνίστηκαν αυτή τη πρόταση και δεσμεύτηκαν ότι θα την προωθήσουν. Τι είναι η Επιτροπή Αλήθειας, τι προνοεί η πρόταση και γιατί ο Αχιλλέας Δημητριάδης τι θεωρεί ως σημαντικό βήμα στα πλαίσια προσπάθειας επίλυσης του κυπριακού.

Τετάρτη, 27/03/2024 στις 18.00 Live.

More from this show

Subscribe

Episode 207