Ο ανταγωνισμός στη Κύπρο. Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου. S4, E21.

Έχουμε στη Κύπρο υγιή ανταγωνισμό ή υπάρχουν καρτέλ; Υπάρχουν μηχανισμοί προστασίας του καταναλωτή; Η ΕΠΑ και η αποστολή της. Ο τραπεζικός τομέας και οι πολλαπλές στρεβλώσεις. Ο Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου, οικονομολόγος με ειδίκευση στον ανταγωνισμό, διευθυντής της Trojan Economics μας αναλύει το ρυθμιστικό πλαίσιο, αναδεικνύει τις αδυναμίες και προειδοποιεί. Πέμπτη, 01/02/2023, 18.00 Live.

 

More from this show

Subscribe

Episode 196