Οικονομία: Από την θεωρία στη πράξη. Τάσος Αναστασίου.

Hosted by
ulg2dozvND

Η συζήτηση για την οικονομία περιορίζεται τις περισσότερες φορές σε αριθμούς και αξιολογήσεις θεωρητικού περιεχομένου χωρίς να γίνεται μία πρακτική συζήτηση των θεμάτων, προβλημάτων αλλά και των επιλογών μας. Ο Τάσος Αναστασίου έχει μία δεκαπεντάχρονη διαδρομή σε ηγετικές θέσεις σε επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα κατέχοντας την θέση CEO σε μεγάλες εταιρείες. Είναι εκ των ιδρυτών της Trading Point Group την οποία υπηρέτησε και από την θέση του CEO, ενώ την ίδια θέση κατείχε για χρόνια στον Όμιλο Γαλαταριώτη. Είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας. Μαζί θα επιχειρήσουμε μία διαφορετική πρακτική συζήτηση για την Κυπριακή οικονομία, ανιχνεύοντας τα πραγματικά προβλήματα, τις στρεβλώσεις αλλά και τις ρεαλιστικές επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Τετάρτη, 17/05/2023, 18.00 Live.

More from this show

Subscribe

Episode 163