Ο θεσμός του Ευρωπαίου Δημόσιου Κατήγορου. Άννη Πανταζή Λάμπρου.

 

Στις 30/11/2023 η Άννη Πανταζή Λάμπρου ορκίστηκε μαζί με άλλους 7 συναδέλφους της ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Ευρωπαία Δημόσια Κατήγορος. Η Άννη Πανταζή υπηρετούσε μέχρι τον Ιούνιο 2023 στη Δικαστική Υπηρεσία ως Ανώτερη Επαρχιακή Δικαστής. Το νέο αυτό σημαντικό θεσμό, το πλαίσιο λειτουργίας, τις εξουσίες και αποστολή θα συζητήσουμε με την Άννη Πανταζή στο LegalMatters. Τρίτη, 12/03/2024, στις 18.00 Live.

More from this show

Subscribe

Episode 205