Δρ. Χρίστος Κληρίδης. Τα νέα μέτρα και η κατάργηση του Συντάγματος.

Play episode

Με το πρόεδρο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου Δρ. Χρίστο Κληρίδη συζητάμε τα νέα περιοριστικά μέτρα 08/01/2021. Ειδικά κατά πόσο τα Δικαστήρια θα κηρυχθούν ως ουσιώδης υπηρεσία, τους όρους λειτουργίας των δικηγορικών γραφείων, τις επιπτώσεις στο επάγγελμα.


Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 49