Δημητριάδης, Σαρρής. 8 Χρόνια από την Κρίση του 2013.

Με δύο πρόσωπα που κατείχαν κρίσιμα πόστα το Μάρτιο 2013, τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Υπουργό Οικονομικών, συζητάμε τις κρίσιμες εβδομάδες του Μαρτίου 2013. Γιατί οδηγηθήκαμε στο κούρεμα καταθέσεων, πως διαχειριστήκαμε την κατάσταση, ποια ήταν τα φοβερά διλήμματα ενώπιον μας, μάθαμε από τα λάθη μας;


LegalMatters Podcast, Live, Τετάρτη, 10/03/2021 στις 21.00

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 65