Κόκκινοι φάκελοι, η πορεία προς τη κάθαρση. Ευθύμιος Ευθυμίου.

Ο δικηγόρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Αθλητισμού Ευθύμιος Ευθυμίου στο LegalMatters. Συζητούμε το ρόλο και την αποστολή της Επιτροπής, τις εξουσίες της, τη διαδικασία έρευνας και τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη

More from this show

Subscribe

Episode 167