Ελίτα Μιχαηλίδου. Η Δαιμονοποίηση της άλλης άποψης και δημοσιογραφική ελευθερία.

Η δημοσιογράφος Ελίτα Μιχαηλίδου στο LegalMatters Podcast.

Συζητάμε το κόψιμο της εκπομπής με φιλοξενούμενο το Μακάριο Δρουσιώτη, τη δημοσιογραφική ελευθερία στη Κύπρο και την τάση που έχουμε να ταπελλώνουμε την άλλη άποψη, αντί να συζητούμε την ουσία.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 83