Επιτέλους e-Justice!

Play episode

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος στο LegalMatters Podcast. Μας παρουσιάζει την πορεία υλοποίησης του συστήματος e-Justice και το πότε αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 39