Μαλάς, Παντελίδης. Κυπριακό, οι 2 Σχολές και το Μέλλον.

Οι διαφαινόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό φέρνουν εκ νέου στην επιφάνεια τις δύο, διαχρονικά διαφορετικές, σχολές σκέψης/φιλοσοφίες αναφορικά με τις προτεινόμενες λύσεις. ΔΔΟ, πολιτική ισότητα, εγγυήσεις, αποχώρηση στρατευμάτων κλπ. Αυτά τα θέματα συζητώ με τον Σταύρο Μαλά και τον Χρύση Παντελίδη.

Τετάρτη 24/03/2021 στις 19.00

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 68