Μιλούμε για να σωθούμε. Μάριος Ηλιάδης

Ο συνάδελφος Μάριος Ηλιάδης στο LegalMatters Podcast. Συζητάμε για την προσωπική του διαδρομή και τη καμπάνια του στα social media που έκανε αίσθηση. Τα σχέδια του για το μέλλον.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 89