Δικηγορικό επάγγελμα. Που πάμε;

Τις προκλήσεις, απαιτήσεις και δυσκολίες του δικηγορικού επαγγέλματος όπως διαμορφώνονται μετά την πανδημία & τις κυρώσεις σαν αποτέλεσμα του πολέμου συζητούμε με τον συνάδελφο δικηγόρο Κωνσταντίνο Μέσσιο. LegalMatters Podcast, Τετάρτη, 11/05/2022 στις 18.00.

More from this show

Subscribe

Episode 112