Νικόλας Παπαδόπουλος. Απέναντι από τη διαπλοκή και τη διαφθορά.

Με το Πρόεδρο του ΔΗΚΟ συζητούμε τα τρέχοντα θέματα με ειδική αναφορά στα θέματα διαπλοκής και διαφθοράς. Ποιες είναι οι πηγές της διαφθοράς; Πως μπορεί η Πολιτεία να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα φαινόμενα θεσμικής διαπλοκής; Μπορεί τελικά να καθαρίσει ο σταύλος του Αυγεία;


LegalMatters Podcast, Τρίτη, 02/03/2021 στις 19.00.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 62