Η οικονομία στην δίνη του πολέμου. Δρ. Στέλιος Πλατ ής.

Οι επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια αλλά και Κυπριακή οικονομία είναι ήδη ορατές. Με τον οικονομολόγο Δρ. Στέλιο Πλατύ συζητούμε τις προεκτάσεις, τις συνέπειες αλλά και πιθανά προληπτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Τετάρτη, 09/03/2022 στις 18.00

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 103