Πόλυς Πολυβίου. Που πάει λάθος η προτεινόμενη μεταρρύθμιση.

Ο συνάδελφος Πόλυς Πολυβίου με πολυσέλιδο Μνημόνιο που απέστειλε σε όλες τις πλευρές, εκφράζει σοβαρές ενστάσεις για την σοφία της προτεινόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης. Μεταξύ άλλων, θεωρεί τεράστιο λάθος τον διαχωρισμό του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ενώ βλέπει να επηρεάζεται το δόγμα του δικαίου της ανάγκης με απρόβλεπτες συνέπειες. Εισηγείται επίσης ότι η μεταρρύθμιση δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν λύση του Κυπριακού.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 71