Σταύρος Παύλου. Εναλλακτική επίλυση διαφορών, ο Δρόμος για το μέλλον.

Play episode

Αρκετοί συνάδελφοι δικηγόροι αλλά και η πλειοψηφία των πολιτών δεν γνωρίζουν τα πολλά πλεονεκτήματα που προσφέρει η διαδικασία της Διαιτησίας και της Διαμεσολάβησης ως μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, όπως μας εξηγεί ο Σταύρος Παύλο, στον απηρχειωμένο νόμο περί Διαιτησίας αλλά και στην έλλειψη παιδείας και κουλτούρας για το ζήτημα.

Ο δικηγόρος Σταύρος Παύλου δεν έχει αμφιβολία ότι το alternative dispute resolution είναι ο δρόμος για το μέλλον, είτε πρόκεται για διαιτησία είτε για διαμεσολάβηση. Ο ίδιος είναι fellow του Chartered Institute of Arbitrators του Λονδίνου, μέλος του Δ.Σ. του Cyprus Arbitration Fοrum ενώ δικηγορεί από το 1986. Έχει λοιπόν τεράστια εμπειρία στο θέμα.

Στο Podcast μας εξήγησε τα πλεονεκτήματα που έχει η διαδικασία της διαιτησίας σε σχέση με τα Δικαστήρια, τις προσπάθειες που γίνονται μέσω του Cyprus Arbitration Forum για ψήφιση νεάς νομοθεσίας καθώς επίσης και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο όλο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης που το καθιστούν ατελέσφορο.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 30