Στέλιος Τριανταφυλλίδης. Ο τομέας των υπηρεσιών μετά τον COVID 19.

Play episode

Ο δικηγόρος Στέλιος Τριανταφυλλίδης έχει τεράστια εμπειρία στα θέματα που αφορούν τον τομέα των υπηρεσιών στην Κύπρο και εδώ και αρκετά χρόνια είναι πρόεδρος της επιτροπής εταιρειών του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και εκπρόσωπει το επάγγελμα σε διάφορα  σώματα και forum.

Το podcast αυτό γίνεται σε μία κρίσιμη περίοδο κατά τον χρόνο που η Κύπρος εξέρχεται από τα περιοριστικά μέτρα και ήταν ένα καλό χρονικό σημείο για να κάνουμε μία ανασκόπηση των κύριων θεμάτων που επηρεάζουν τον τομέα των υπηρεσιών αλλά και ζητημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν το δικηγορικό επάγγελμα.

Τα κύρια σημεία που συζητήθηκαν είναι τα εξής:

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=255: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη σε σχέση με την ανεπάρκεια κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης και πώς επηρεάζεται ο τομέας των υπηρεσιών.

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=398: Τι εννοούμε με τη φράση “τομέας των υπηρεσιών” όταν αναφερόμαστε στο Δικηγορικό επάγγελμα.

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=785: Αναφορά για τη δράση της επιτροπής εταιρειών του παγκύπριου δικηγορικού συλλόγου.

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=1055: Το ζήτημα με την εισαγωγή νομοθεσίας που αφορά την αστική και ποινική ευθύνη διευθυντών εταιρειών για μη καταβολή φόρου εισοδήματος από εταιρείες.

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=958: Οι σχέσεις του παγκύπριου δικηγορικού συλλόγου με την Βουλή των Αντιπροσώπων και τις άλλες εξουσίες και η δυνατότητα του να επηρεάζει τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=2321: Η έκθεση της Moneyval για την Κύπρο.

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=2101: Το ζήτημα με την Ρωσία και την σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=1563: Οι νέες αλλαγές στον περί εταιρειών νόμο.

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=2758: Η δημιουργία του μητρώου πραγματικών δικαιούχων (ubo beneficiaries registry) και η διαχείρισή του

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=2500: Η σύσταση κοινού Regulator στην Ευρωπαική Ένωση για θέματα AML.

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=2997 : Τo DAC 6 European Council Directive 2018/822/EU of May 25, 2018 (DAC 6)

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=3401: Οι τράπεζες και το κανονιστικό πλαίσιο για KYC

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=3934: Η πολιτική των διαβατηρίων

https://youtu.be/_FFojaz9ZfY?t=4087: To όραμα για την οικονομία.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 28