Η Διαφθορά και οι Θεσμοί. Κώστας Βελάρης.

Με τo δικηγόρο Κώστα Βελάρη συζητούμε για τη διαφθορά στο δημόσιο βίο της χώρας μας και την ευθύνη των Θεσμών για την καταπολέμηση της. Μεταδόθηκε 01/11/2021.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 87