Αντισυνταγματικές Συνταγματικές τροποποιήσεις και η 56η έδρα. Χ.Προύντζος, Κ. Παρασκεύα.

Ανάλυση της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την 56η έδρα. Σκεπτικό και προεκτάσεις.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 43