Άρης Κωνσταντινίδης: Lockdown και Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Hosted by
ulg2dozvND

Ο Πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δρ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης στο LegalMatters Podcast.

Συζητάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εάν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί λόγω της πανδημίας είναι νόμιμοι.

⚖️ Ποια είναι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και πως προστατεύονται.

⚖️Σχέση του Συντάγματος μας με την ΕΣΔΑ.

⚖️Πως μπορούν να περιοριστούν νόμιμα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

⚖️Το πρώτο και δεύτερο lockdown – είναι συμβατοί οι περιορισμοί που τέθηκαν με το Σύνταγμα;

⚖️Οι διαδηλώσεις κατά των περιορισμών και η εμπλοκή του στρατού.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 42