Συνταγματικές Τροποποιήσεις. Προϋποθέσεις και Περιορισμοί.

Με αφορμή τη πρόσφατη δημόσια συζήτηση που έγινε σε σχέση με την δυνατότητα τροποποίησης θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος, συζητώ με τον καθηγητή Αχιλλέα Αιμιλιανίδη:
Τα θεμελιώδη άρθρα του Κυπριακού Συντάγματος και κατά πόσο μπορούν να τροποποιηθούν.
Κατά πόσο μπορεί η Βουλή να τροποποιήσει το Σύνταγμα και να συστήσει Ελεγκτικό Συμβούλιο.
Κατά πόσο έχει αναδρομική ισχύ η τροποποίηση του Συντάγματος που αφορά της θητείες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 37