Συνταγματικές Τροποποιήσεις. Προϋποθέσεις και Περιορισμοί.

Play episode

Με αφορμή τη πρόσφατη δημόσια συζήτηση που έγινε σε σχέση με την δυνατότητα τροποποίησης θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος, συζητώ με τον καθηγητή Αχιλλέα Αιμιλιανίδη:
Τα θεμελιώδη άρθρα του Κυπριακού Συντάγματος και κατά πόσο μπορούν να τροποποιηθούν.
Κατά πόσο μπορεί η Βουλή να τροποποιήσει το Σύνταγμα και να συστήσει Ελεγκτικό Συμβούλιο.
Κατά πόσο έχει αναδρομική ισχύ η τροποποίηση του Συντάγματος που αφορά της θητείες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 37