Απόφαση Apple και Schrems II. Παντελής Χριστοφίδης

Play episode

Links στις αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, ανακοινώσεις και δημοσιεύματα που αφορούν το Podcast, που ετοίμασε ο Παντελής Χριστοφίδης.

Κατεβάστε το αρχείο:

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 38