Η Πορεία στην Πολιτική και την Νομική Υπηρεσία. Σάββας Αγγελίδης.

Ο Β.Γ. Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης στο LegalMatters Podcast. Από την δικηγορία στο Υπουργείο Άμυνας και η μετάβαση στην Νομική Υπηρεσία. Tο έργο στην Νομική Υπηρεσία, οι μεγάλες προκλήσεις, η κριτική που ασκείται, οι σημαντικές υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό διερεύνηση, η συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα και άλλα πολλά. Για πρώτη φορά το Β.Γ. Εισαγγελέας σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση. Τετάρτη 21/09/2022, Live στις 18.00

01:00 Εισαγωγή

03:01 Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ή Βοηθός Γενικού – Ερμηνεία

07:05 Υπουργοποίηση – Υπουργείο Άμυνας.

12:51 Ο διορισμός στην θέση του Β.Γ Εισαγγελέα.

15:43 Η Νομική Υπηρεσία, ιεραρχία, υποδομές αναβάθμιση, ψηφιοποίηση.

35:35 Σχέση μεταξύ Β. Γ.Ε και Γ.Ε

38:04 Συνεργασία μεταξύ Β. Γ.Ε και Γ.Ε

40:21 Διορισμός και σύγκρουση συμφέροντος η οπτική γωνία του Β.Γ.Ε..

50:33 Κεφάλαιο Διαβατήρια – Πορίσματα – Ποινικές Διώξεις

59:07 Σχέσεις Ν.Υ με Ελεγκτική Υπηρεσία

01:08: Αναστολή Ποινικών Διώξεων – Ανάγκη Διαφάνειας

01:21:06 Κριτική που ασκείται από το κοινό.

01:28:34 Παρακολουθήσεις και μη δίωξη των εμπλεκομένων προσώπων – Προσωπικά δεδομένα

01:32:33 Τα πορίσματα δεν είναι μαρτυρικό υλικό και δεν πρέπει να δημοσιοποιείται, είναι μόνο για αξιολόγηση.

01:42:56 Καταδίκη από Συγκατηγορούμενο

01:50:26 Πόρισμα για τις Κεντρικές Φυλακές

More from this show

Subscribe

Episode 122