“Τα άλογα είναι στο στάβλο”, με τον Ιάκωβο Παπακώστα.

“Τα άλογα είναι στο στάβλο”, ήταν το συνθηματικό με το οποίο οι άντρες του Εφεδρικού βάφτισαν την επιχείρηση σύλληψης της ηγεσίας της ΕΟΚΑ Β μετά το θάνατο του Γρίβα. Η επιχείρηση έγινε στις 11 Ιουλίου 1974 και επικεφαλής ήταν ο Ιάκωβος Παπακώστας, στέλεχος του Εφεδρικού τάγματος και μετέπειτα Αρχηγός Αστυνομίας. Στο LegalMatters Podcast ο Ιάκωβος Παπακώστα αφηγείται τις ημέρες πριν το πραξικόπημα και το τι ακολούθησε.

More from this show

Subscribe

Episode 121