Άριστος Δαμιανού: Η δικηγορία στον αστερισμό του Covid-19.

O Άριστος Δαμιανού εκτός από εκλεκτός συνάδελφος δικηγόρος είναι και βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Συνεπώς είναι σε μοναδική θέση διότι από τη μία πλευρά  γνωρίζει τα πρακτικά καθημερινά προβλήματα της δικηγορίας αλλά και από την άλλη ως νομοθέτης μπορεί να μας δώσει μία άλλη οπτική των πραγμάτων.

Η κουβέντα μας άρχισε με αναφορά στην σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και τις πρώτες εκτιμήσεις.

Στην συνέχεια ασχοληθήκαμε με τα προβλήματα τα οποία προκλήθηκαν στο επάγγελμα από την πανδημία, την αντίδραση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αλλά και  τα προβλήματα στη δικαιοσύνη γενικότερα.

Θεωρώ ότι έγινε μία σε βάθος συζήτηση και προβληματισμός που αξίζει να παρακολουθήσει κάποιος που δεν είναι το Facebook live.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 13