Τις τελευταίες 3 εβδομάδες είχα την ευκαιρία σε 10 Podcast να φιλοξένησω 8 αξιόλογους συναδέλφους δικηγόρους αλλά και δημόσια πρόσωπα όπως την βουλευτή Άννα Θεολόγου αλλά και τον πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας καθηγητή Πανίκο Δημητριάδη.

Τα Podcasts για σκοπούς ευκολίας υπάρχουν συγκεντρωμένα σε αυτή τη σελίδα εδώ:

https://legalmatters.online/?cat=114

Σημειώνω ότι όλα τα Podcasts εκτός από το YouTube είναι δημοσιευμένα και σε μορφή ήχου μόνο στις πλατφόρμες

iTunes & Podbean

Άννα ΘεολόγουCorona Virus crisis με την βουλευτή Άννα Θεολόγου

Δρ. Αχιλλέας Αιμιλιανίδης: Τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης. Νομικές προεκτάσεις.

Αχιλλέας Δημητριάδης:Τα έκτακτα μέτρα, το Σύνταγμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ευάγγελος Πουργουρίδης: Τα έκτακτα μέτρα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δικαιοσύνη.

Χαράλαμπος Προύντζος: Coronavirus και οι επιπτώσεις στο δικηγορικό επάγγελμα.

Φίλιππος Αριστοτέλους: Η πρωτοφανής κρίση στη δικηγορία. Διαχείριση και προκλήσεις.

Καθηγητής Πανίκος Δημητριάδης. Η Οικονομία, οι αντοχές και τα όρια της.

Δώρος Ιωαννίδης: Δικηγορικό επάγγελμα-ώρα μηδέν.

Αλέξανδρος Κληρίδης: Φάκελος Ενοικιοστάσιο.

Άριστος Δαμιανού: Η δικηγορία στον αστερισμό του Covid-19.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 14