Ο Συνταγματικός σταθμός της 01 Μαΐου του 2004.

Court of Justice of the European Union

 

Οι Κύπριοι Δικαστές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την 1η Μαΐου 2024  ήταν η επέτειος της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δέκα νέων κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Η διεύρυνση του 2004 έχει χαρακτηριστεί ως συνταγματικός σταθμός (constitutional moment) για την Ευρώπη, αφού πραγματοποιήθηκε η ενοποίηση Ανατολικής και της Δυτικής Ευρώπης σε ένα κοινό συνταγματικό εγχείρημα.

Για να τιμήσει τη σημαντική αυτή επέτειο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) διοργάνωσε την  Παρασκευή 3 Μαΐου 2024, στην έδρα του Δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο,  συνέδριο με τίτλο «20ή επέτειος από την προσχώρηση 10 κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Μια νέα συνταγματική στιγμή για την Ευρώπη».

Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω τις εργασίες του συνέδριου μέσα στα πλαίσια του οποίου δόθηκε η δυνατότητα να οπτικογραφήσουμε 4 podcasts με τους Κύπριους Δικαστές που υπηρετούν στο ΔΕΕ.

Πρόκειται για τους:

Η Κύπρος, παρά το μικρό μέγεθος της, εκπροσωπείται επάξια στο ΔΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κύπριοι Δικαστές έχουν εκλεγεί σε θέσεις Προέδρων Τμημάτων ή στην Αντιπροεδρία του Γενικού Δικαστηρίου. Η εκλογή σε αυτές τις θέσεις  γίνεται από τα αντίστοιχα σώματα Δικαστών κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει αναγνώριση του έργου και της προσφοράς τους από τους ίδιους τους συναδέλφους τους. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο ΔΕΕ αισθάνθηκα ιδιαίτερα περήφανος ως Κύπριος διότι διαπίστωσα, τόσο μιλώντας με συνέδρους αλλά και με το προσωπικό του Δικαστηρίου, ότι οι Κύπριοι Δικαστές χαίρουν εξαιρετικής εκτίμησης και αναγνωρίζεται το σοβαρό έργο που επιτελούν.

Στα podcasts μιλήσαμε για τη προσωπική τους διαδρομή, για τη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων που υπηρετούν, για σημαντικές υποθέσεις που χειρίστηκαν αλλά και για την εξέλιξη και πορεία του Ενωσιακού Δικαίου.

Η διάρκεια του κάθε podcast είναι 30 λεπτά.

Τα 4 podcasts θα είναι διαθέσιμα σε αυτή τη σελίδα.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους Δικαστές για το χρόνο που αφιέρωσαν με ιδιαίτερες ευχαριστίες στη Δικαστή Άννα Μαρκουλλή που είχε τη πρωτοβουλία για την πρόσκληση. Ευχαριστώ επίσης τον Juan Carlos González επικεφαλή του τμήματος τύπου και επικοινωνίας του ΔΕΕ για το συντονισμό, καθώς και το τμήμα μέσων ενημέρωσης του ΔΕΕ για την βιντεογράφηση και τεχνική στήριξη.

Σημείωση: το podcast με τον κ. Αιμιλίου οπτικογραφήθηκε εξ αποστάσεως λόγω έκτακτου κωλύματος του κ. Αιμιλίου.

More from this show

Subscribe

Episode 214