Άννα Μαρκουλλή. Δικαστής Γενικού ΔΕΕ. Πρόεδρος Δεύτερου Τμήματος.

Η Άννα Μαρκουλλή διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Απριλίου 2016. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 οι συνάδελφοί της την εξέλεξαν πρόεδρο τμήματος, καθήκοντα τα οποία ασκεί έκτοτε. Πριν το διορισμό της εργάστηκε στο ΔΕΕ ως εθνική εμπειρογνώμων ενώ εργάστηκε και στη νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2008 έως το 2016.

Αυτό το podcast είναι μέρος της σειράς «Ο Συνταγματικός σταθμός της 01 Μαΐου του 2004».

Περισσότερα εδώ: https://legalmatters.online/court-of-justice/

Βιογραφικό Άννας Μαρκουλλή.

Γεννηθείσα το 1974 στη Λευκωσία, η Άννα Μαρκουλλή έλαβε πτυχίο νομικής από το University of East Anglia (Πανεπιστήμιο East Anglia, Ηνωμένο Βασίλειο) το 1995 και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το University of Bristol (Πανεπιστήμιο Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο) το 1996.

Αφού ενεγράφη στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο το 1997, εργάστηκε στη νομική υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και συγκεκριμένα στο τμήμα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 1998 έως το 2008.

Το 2005 ανέλαβε υπηρεσία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως εθνική εμπειρογνώμων αποσπασμένη στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, όπου παρέμεινε μέχρι το 2007. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στη νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2008 έως το 2016. Το 2012 συμμετείχε στις εργασίες της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκώντας στο πλαίσιο αυτό καθήκοντα νομικού συμβούλου.

Η Α. Μαρκουλλή διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Απριλίου 2016. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 οι συνάδελφοί της την εξέλεξαν πρόεδρο τμήματος, καθήκοντα τα οποία ασκεί έκτοτε.

Μέλος σε ιδρύματα, οργανισμούς ή οργανώσεις στον νομικό, τον πνευματικό, τον καλλιτεχνικό, τον κοινωνικό, τον αθλητικό ή τον φιλανθρωπικό τομέα
  •  Ιδρυτικό μέλος του Κυπριακού Σωματείου Δικαίου Ενέργειας

 

More from this show

Subscribe

Episode 4