Λάρης Βραχίμης. Δικαιοσύνη χωρίς αύριο;

Play episode

Ο συνάδελφος Λάρης Βραχίμης προτείνει άμεση λύση για την επανεκκίνηση των δικαστηρίων. Η πρόταση του εδράζεται στο παράδειγμα δικαστηρίων της Αγγλίας όπου με την χρήση υφιστάμενης τεχνολογίας, δηλαδή τηλεφωνικών συνδιασκέψεων και emails θα μπορεί να αρχίσει να κινείται το τρένο απονομής της δικαιοσύνης. Στο Podcast εξηγεί αναλυτικά τη θέση του για αυτό το θέμα.

Αναφερθήκαμε επίσης και στις σχέσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου και ΠΔΣ και στον τρόπο με τον οποίο ο ΠΔΣ μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στο χώρο της Δικαιοσύνης.

Εξίσου σημαντικό ζήτημα ήταν και αυτό του προγράμματος συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης το οποίο συντονίζει ο Λάρης. Εξήγησε το προγραμματισμό που θα γίνει ενόψει του Covid-19 ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με την διακοπή των σεμιναρίων.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 24