Μελίνα Πύργου, Χάρης Σαββίδης. eJustice τώρα. Είναι εφικτό;

Play episode

Μια κουβέντα ουσίας με τους φίλτατους συναδέλφους Μελίνα Πύργου και Χάρη Σαββίδη.

Συζητήσαμε για το e-Justice και τα προβλήματα που υπάρχουν στην υλοποίηση έστω και ενδιάμεσων μέτρων.

Κοινή εκτίμηση ότι δεν θα γίνουν θεαματικές αλλαγές στο άμεσο μέλλον.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 25