Κώστας Παμπαλλής. Πως είναι να είσαι Δικαστής.

Αποστενογραφημένο το Podcast εδώ.

Ένα Podcast που θα συζητηθεί στην κοινότητα των Δικαστών και Δικηγόρων. Πρώτη φορά συζητάμε πράγματα που αφορούν την Δικαιοσύνη με ένα πρώην μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και καταγράφουμε την άλλη όψη του νομίσματος.

Πως γίνονται οι διορισμοί

Πως γίνονται οι προαγωγές

Πως αποφασίζουν οι δικαστές

Οι ευθύνες των Δικηγόρων για τη κατάσταση στη Δικαιοσύνη

Η απόσταση μεταξύ Ανωτάτου Δικαστηρίου και Δικηγόρων

Η Διαταγή 30

Η Δικαστική μεταρρύθμιση

Γιατί υπάρχει καθυστέρηση στην εκδίκαση; Ποιος ευθύνεται;

Υπάρχει διαφθορά στο Δικαστικό σώμα;

Γιατί δεν μιλούν δημόσια οι Δικαστές.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 56