Στέλλα Καμμίτση. Το 5 AMLD. Τέρμα στην ανωνυμία.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο για τροποποίηση του AML LAW εδώ

Η Αίτηση Προδικαστικής Ένστασεως του Λουξουμβούργου προς το Ευρωπαικό Δικαστήριο.

Το μητρώο τελικών δικαιούχων μετόχων και το 5 AMLD.

Ποιες είναι πρόνοιες και οι επιπτώσεις στο επάγγελμα;\

Με την Στέλλα Καμμίτση, δικηγόρο, πρόεδρο του STEP Κύπρου.

02/02/2021

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 55