Δήμητρα Καλογήρου. Η Κεφαλαιαγορά και η “Επιτροπή Καλογήρου”.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο LegalMatters Podcast. Εξετάζουμε το έργο της ΕΚ στα χρόνια που προΐσταται η κ. Καλογήρου, καθώς και το πόρισμα της “Επιτροπής Καλογήρου” για τις πολιτογραφήσεις. Τετάρτη 27/01/2021 στις 19.00.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 54