Θεοφάνης Ανδρέου. Η απόφαση Παπαδάκη, Προεκτάσεις και Πολιτικά Κόμματα.

Η απόφαση του Ε.Δ. Λευκωσίας στην Αίτηση 39/2020 ημερ. 08/01/2021 Παπαδάκη v. ΕΔΕΚ έχει σημαντικές προεκτάσεις τόσο σε ότι αφορά τον ίδιο τον Ευρωβουλευτή και την ΕΔΕΚ, αλλά και την αντίληψη που υπάρχει στη Κύπρο στο κατά πόσο τα κόμματα ελέγχονται από τα Δικαστήρια. Αυτά και άλλα πολλά συζητήσαμε την Τρίτη 26/01/2021 στις 19.00 με τον δικηγόρο του Παπαδάκη συνάδελφο Θεοφάνη Ανδρέου.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 53