Κυριάκος Θεοδωρίδης. Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων.

Play episode

Ο Ταμίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων (ΤΣΔ), δικηγόρος Κυριάκος Θεοδωρίδης αναλύει το τρόπο λειτουργίας του ΤΣΔ το ελεγκτικό πλαίσιο, αναφέρεται στα αποθεματικά , το τρόπο υπολογισμού και καταβολής των συντάξεων των δικηγόρων καθώς και τις προοπτικές.

Στο τέλος του Podcast ανακοινώνει επίσης τη πρόθεση του να κατέλθει ως υποψήφιος Πρόεδρος στις προσεχείς εκλογές του ΠΔΣ.

Τα κύρια σημεία που προέκυψαν που έχουν σχέση με το ΤΣΔ είναι:

  • Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 300 δικηγόροι που λαμβάνουν σύνταξη από το ΤΣΔ.
  • Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 25 νέους δικηγόρους που αρχίζουν να λαμβάνουν σύνταξη.
  • Τα αποθεματικά του ΤΣΔ σήμερα αποτελούνται από 70 εκατομμύρια ευρώ περίπου εκ των οποίων τα 50 εκατομμύρια ευρώ είναι μετρητά, 11 εκατομμύρια ευρώ σε μετοχές και ομόλογα και δέκα εκατομμύρια ευρώ σε ακίνητα.
  • Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΣΔ προεδρεύεται από τον εκάστοτε Γενικό Εισαγγελέα και ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.
  • Το ΤΣΔ βρίσκεται σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση.
  • Γίνονται συνεχώς αναλογιστικές μελέτες ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΤΣΔ λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που υπάρχουν στο Δικηγορικό επάγγελμα όπως είναι η εισροή νέων δικηγόρων αλλά και η μείωση στην καταχώρηση υποθέσεων.
  • Πληροφορίες και οικονομικές καταστάσεις του ΤΣΔ βρίσκονται δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του στην διεύθυνση http://www.apf.com.cy/index.php/en/

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 32