Γιάννος Γεωργιάδης. Ώρα για διαιτησία

Play episode

Ο δικηγόρος Γιάννος Γεωργιάδης είναι ο πρόεδρος του Cyprus Chapter του European Court of Arbitration.

Στο Podcast μας εξηγεί τι είναι το European Court of Arbitration, ποια τα πλεονεκτήματα του και πως μπορούν οι Κύπριοι δικηγόροι να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διαιτησίες αυτού του Θεσμού.

Join the discussion

More from this show

Subscribe

Episode 33